Sortirni sistem Fenix 3U Vision

Sortirni sistem Fenix je plod razvoja ekipe italijanskih strokovnjakov s 40 letnimi izkušnjami s področja sortiranja in industrijskega strojnega vida, ki so s ciljem razvijanja najsodobnejših optičnih sistemov leta 2019 ustanovili lastno podjetje 3U Vision.

Danes je njihova rešitev Fenix ena izmed vodilnih rešitev na trgu, ki dosega najvišje stopnje čistosti sortiranih snovi in obenem nizko stopnjo lažnega izmeta. To dosega s hkratno uporabo različnih optičnih senzorjev (RGB kamere, NIR kamere ter SWIR kamere za kemijsko analizo), z inovativnim sistemom osvetlitve in optičnih leč, z uporabo umetne inteligence, s katero se sistem samo-izboljšuje pri prepoznavanju snovi ter z izredno gosto postavljenimi zračnimi šobami za izpihovanje (raster 3,2 mm), takoj za točko opazovanja, kar omogoča izjemno precizno sortiranje.

Image Item
Image Item
Image Item

Vhod materiala je lahko povsem avtomatiziran in avtonomen. Uvodnemu lijaku za doziranje materiala v posamezen kanal sledi drča, kjer delci prosto padajo pred kamero. Osnovna kamera ima senzor, ki deluje v vidnem spektru in blizu infrardečega (NIR). Optični sistem je možno kadarkoli nadgraditi za InGaAs kamero, s katero lahko zaznavamo odboje svetlobe tudi v SWIR spektru, kar nam omogoča ločevanje delcev tudi glede na kemijsko strukturo.

Fenix je preprost sistem brez gibljivih elementov, zato ne potrebuje kompleksnega vzdrževanja. Stroj ima tudi sistem avtomatskega čiščenja steklenega dela drče (kjer poteka optična kontrola), kar zagotavlja popolno avtonomnost delovanja. Poraba energije (elektrika in zrak) je zanemarljiva.

Stroj ima vgrajen sistem za oddaljeno upravljanje, kar omogoča učinkovito in cenejše nudenje podpore, s hitrim odzivom in v realnem času, brez potrebe po intervencijah na lokaciji.

Fenix je zasnovan v veliki meri kot univerzalna rešitev, kar pomeni, da se z enostavnimi prilagoditvami zgolj programske opreme sistem priredi za več vrst vhodnih materialov, kar širi paleto uporabe in poveča ROI.